Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ochrana osobních dat GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR

Správce osobních údajů

Jsme společnost  V&V Zahradní technika s.r.o. se sídlem
Náchod 1, Vrchlického 248, PSČ 54701, IČO 27465560, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 20531 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

 

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s  ustanoveními na ochranu osobních údajů České republiky. Jedná se zejména o ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 

Naši zaměstnanci a jiné spolupracují osoby, jsou povinni chránit osobní údaje podle zákonných předpisů.

1. Jaké údaje o vás shromažďujeme

Shromažďování a používání anonymních údajů pro vnitřní a statistické účely

Váš internetový prohlížeč odesílá při přístupu na naši webovou stránku automaticky údaje na náš server (např. URL- adresu, datum a čas přístupu, odkazující webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verzi, IP adresu,operační systém,).

Pokud při užívání naší webové stránky nezadáte žádné údaje, získá naše webová stránka údaje jen anonymní podobě.

2. Shromažďování a užívání osobních údajů

 

Údaje pro plnění smlouvy-právní důvod

Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Určitě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání našeho smluvního vztahu.

Osobní údaje (tj. jméno, adresa, tel, e-mailová adresa) budeme shromažďovat a používat jen pokud tyto údaje zadáte na naší webové stránce do vstupního pole nebo nám je zašlete e-mailem.

Uložené osobní údaje budou použity k plnění smlouvy a zpracování vašeho dotazu. Po úplném splnění smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou vaše údaje ukládány s ohledem na daňové a obchodněprávní archivační lhůty, po uplynutí těchto lhůt budou vymazány. To neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším použitím svých údajů.

Údaje pro zákaznický účet-oprávněný zájem

Při zřízení zákaznického účtu budou vaše údaje (tj. jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, emailová adresa.) trvale uloženy v zákaznické databázi společnosti V&V Zahradní technika s.r.o. Můžete kdykoliv požadovat vymazání zákaznických údajů a svého zákaznického účtu.

 

Jak dlouho údaje o vaší osobě uchováváme?

Upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či ze zákona o účetnictví, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. (např. daňové doklady je doba nejméně 10 let).

Zákaznické hodnocení-oprávněný zájem

Společnost V&V Zahradní technika s.r.o. Vám nabízí možnost zadat vlastní hodnocení výrobků nabízených na webové stránce (zákaznické hodnocení). Vaše zákaznické hodnocení bude zveřejněno anonymně popř. pod jménem, které zadáte za tímto účelem do formulářového pole. Pro zadání zákaznického hodnocení je navíc nutné, abyste uvedli platnou e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa slouží výhradně k navázání kontaktu v případě dotazů k Vašemu hodnocení, nebude zveřejněna ani předána třetím osobám.

 

3. Přístup třetích stran k osobním údajům

Zpracování za účelem plnění smlouvy

Pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i jiné společnosti a jednotlivce plněním úkolů pro společnost V&V Zahradní technika s.r.o. Může se jednat například o přepravní společnosti PPL a Česká pošta se kterými spolupracujeme, a účetní firmou WEISSOVÁ

Tito poskytovatelé služeb obdrží pouze přístup k takovým osobním informacím, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno používat Vaše osobní informace k jiným účelům. Je-li to ze zákona nutné, budou s těmito poskytovateli služeb uzavřeny dohody na ochranu Vašich osobních údajů.

Zpracování pro účely marketingu-oprávněný zájem

Pro zpracování osobních údajů může Správce využívat i služby a nástroje třetích stran, jejichž aktuální seznam vám poskytneme zdarma na vyžádání po zaslání dotazu na adresu abczahrady@centrum.cz. S těmito zpracovateli má Správce uzavřeny zpracovatelské smlouvy na ochranu Vašich osobních údajů a osobní údaje jsou předávány pouze v nezbytném rozsahu, zpravidla pouze emailová adresa.

Předání pro účely hodnocení internetového obchodu-oprávněný zájem

 V&V Zahradní technika s.r.o. předává e-mailovou adresu zákazníka použitou v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu  provozovateli portálu Heureka.cz (Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, PRAHA 8 – KARLÍN, IČ: 02387727) za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod abczahrady.cz od společnosti V&V Zahradní technika s.r.o. zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči společnosti V&V Zahradní technika s.r.o.v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu v internetovém obchodu abczahrady.cz od firmy V&V Zahradní technika s.r.o. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je společnost  V&V Zahradní technika s.r.o zařazena do programu Ověřeno zákazníky, ne však déle než do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči společnosti  V&V Zahradní technika s.r.o nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

 

Předání veřejným orgánům, popř. na základě soudního příkazu

Na základě nařízení příslušných orgánů jsme povinni v jednotlivých případech poskytnout informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z důvodu trestního stíhání.

Webová analýza

Abychom stále zlepšovali a optimalizovali obsah naší webové stránky a uživatelský komfort, používáme analytické technologie společnosti Google Inc. s produktem Google Analytics a s produktem „AdWords Conversion Tracking“. V této souvislosti se shromažďují a statisticky vyhodnocují session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích návštěvníků webové stránky. Za tímto účelem se používají cookies. Session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale výhradně anonymně.

Částečně se analytické údaje přenášejí na server příslušné analytické služby v členském státě EU nebo mimo EU (např. do USA) a tam jsou ukládány. Informace jsou případně přenášeny k třetím osobám, pokud je to ze zákona přípustné, nebo pokud takové třetí osoby zpracovávají údaje z pověření našeho poskytovatele služeb. Ani my ani služby analýzy webu nebudou propojovat údaje o vaší IP adrese s jinými údaji, které jsme my nebo náš poskytovatel služeb uložili. Naše webová stránka používá následující analytické služby:

Google Analytics

4. Google

Google Adwords Conversion Tracking používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky. Google použije tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu.

 

Společnost Google Inc se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA zpracová výše uvedeným způsobem a k výše uvedeném účelu údaje, které o Vás získá. Pokud chcete ve svém prohlížeči deaktivovat Google Analytics, můžete si stáhnout odpovídající add-on zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

5. Co děláme k zabezpečení osobních údajů

Naše webová stránka a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování Vašich údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě a zničení.

Se svými přístupovými údaji byste měli vždy nakládat jako s důvěrnými a zavřít okno prohlížeče poté, co ukončíte prohlížení naší webové stránky.

Bezpečnost naší platformy pro nás prioritní a intenzivně řešíme otázky datové bezpečnosti.

Pokud byste narazili na možné bezpečnostní mezery, co nejrychleji nám je oznamte! Pošlete nám co nejpodrobnější specifikaci bezpečnostního problému na abczahrady@centrum.cz

6. Vaše práva při zpracování osobních údajů

Právo odvolat souhlas

Máte právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.

Právo na informace

Máte právo požadovat informace o údajích uložených k Vaší osobě. Pokud si budete přát může vám být informace sdělena i elektronicky.

Právo na výmaz. Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali. Vymazání se však nedotkne údajů na dokladech, které musíme podle zákona uchovávat např. faktury či dobropisy. Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku nebo reklamační řízení). V případě, že se domníváte, že jsou Vaše práva, porušována, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

7. Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme např. pro:
pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které

nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).


Cookie soubory lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů

trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů

remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení

esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Odmítnutí souborů cookies:
Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

 

Kontaktní místa

K uplatňování svých výše uvedených práv na odvolání souhlasu, na informace, na vymazání, V&V Zahradní technika s.r.o, Vrchlického 248, Náchod 1 PSČ 54701

nebo e-mailem na adresu abczahrady@centrum.cz . Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás zdarma, pokud není v zákoně jinak.

 

 

 

 

 

Zahradní technika - ESHOP Zahradní technika - kamenný obchod Zahradní technika - dovoz sněhových fréz do 25km zdarma Zahradní technika - PPL, Radiálka Zahradní technika - autorizovaný servis Zahradní technika - zboží skladem dodáváme do 24 hod Vážení zákazníci naš E-shop je tu pro Vás k dispozici již 7753 dnů a kamenný obchod se servisem o 2 roky déle.

© 2004-2012 www.abczahrady.cz