Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.abczahrady.cz/eshop (prodávající), jehož provozovatelem je společnost V & V Zahradní technika, s.r.o. se sídlem Náchod, Vrchlického 248, IČ 27465560, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl. 20531, adresa pro doručování písemností a reklamací Náchod 1, Vrchlického 248, PSČ 547 01, tel. č. 491 427 593, e-mail: abczahrady@centrum.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

POZOR OD ZAVEDENÍ EET JE PRODEJNA UZAVŘENA, NENÍ MOŽNOST NAKUPOVAT V OBCHODĚ A PLATIT HOTOVĚ. PRODEJ POUZE PŘES INTERNET. !!!

 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje zboží na IČO a užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, tj. který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem. Tento kupující nemůže ze zákona vracet zboží v ochranné lhůtě 14 dnů. 

Zákonný podklad: § 419 a § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.

Elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Po obdržení objednávky prodávající potvrdí elektronicky její přijetí. Toto potvrzení o přijetí objednávky potvrzuje pouze to, že objednávka byla doručena, a nikoliv vznik kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, a to elektronickým potvrzením na e-mailovou adresu, která byla uvedena v objednávce. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo jím určené místo v objednávce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením.

Vyplněním registrace nebo objednávky internetového obchodu www.abczahrady.cz kupující dává prodávajícímu tímto souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho objednávkách.

Jelikož provozujeme kamenný obchod, může se stát, že budeme odesílat poslední stroj, který byl vystaven v kamenném obchodě. Proto si vyhrazujeme právo odeslat takovýto stroj v náhradním obalu, třeba i částečně složený, což je pro zákazníka výhodou. VŽDY SE OVŠEM BUDE JEDNAT O STROJ NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Potvrzení obsahu smlouvy
uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Přijetí nabídky s nějakým dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Reklamovat lze, pokud by dárek v čase předání nebyl funkční.

Nákup náhradních dílů: Náhradní díly jsou určeny opravnám strojů. Nákup je určen pro servisní opravny, neboť je potřeba mít znalosti s přesnou identifikací a namontovat dobře a přesně. Nebo je nutné seřízení (karburátory, zapalovací cívky atd...) Nenamontovat nový díl tam, kde jsou ostatní díly natolik opotřebeny a může dojít k rychlému zničení nového dílu. Běžným spotřebitelům je nemůžeme z toho důvodu poslat se zárukou. Záruku vám dá servis. Pokud je v textu (popisu) u náhradních dílů, to, že je to starší, ale funkční díl je záruka 1 rok s podmínkou montáže nakoupeného dílu autorizovaným servisem. Pokud tyto podmínky neakceptujete díly ani neobjednávejte.

3. Dodací lhůty,  platby

Zboží, které je skladem, bude expedováno do 1-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, ledaže u zboží, které nebude skladem, prodávající v potvrzení objednávky sdělí kupujícímu lhůtu delší. Tato delší expediční lhůta sdělená prodávajícím v potvrzení objednávky platí jako lhůta sjednaná, ledaže kupující sdělí do 24 hod., že s touto lhůtou nesouhlasí. V tomto případě platí, že kupní smlouva na toto zboží není uzavřena.

Po e-mailovém potvrzení, jehož součástí budou i obchodní podmínky ve formátu PDF, je vám vaše objednávka odeslána. Buďte prosím k dispozici na kontaktním telefonu, abyste dostali zboží včas ve sjednané lhůtě. Pokud vás dopravce vícekrát nezastihne a zboží bude vráceno zpět k nám, budou vám skutečné náklady na dopravu vyfakturovány.

Prodávající doručí zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 (běžně do 2-3 dnů) od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad a ostatní nutné doklady, odešle prodávající kupujícímu ihned se zbožím, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím. 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Dle § 2126 a § 2159 odst.2 nového Občanského zákoníku náleží prodejci úplata za uskladnění při prodlení kupujícího převzít zboží. Nepřevezme-li tedy kupující zboží při kontaktování přepravcem, poruší tím své povinnosti a je povinen prodávajícímu uhradit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč celkem. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Při bezdůvodném nepřevzetí zásilky budou naúčtovány náklady na balné, které běžně není účtováno v přiměřené výši. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn kupujícímu započíst (naúčtovat).

Přepravu zajišťujeme Českou poštou nebo GEIS, ledaže se jedná o těžké a objemné zásilky, které zajišťuje sběrná služba Česká pošta nebo GEIS. Dodací lhůta na požadované místo určení činí 48 až 72 hod. od vyexpedování zboží, ledaže prodávající v potvrzení objednávky sdělí kupujícímu lhůtu delší. Tato delší dodací lhůta sdělená prodávajícím v potvrzení objednávky platí jako lhůta sjednaná, ledaže kupující sdělí do 24 hod., že s touto lhůtou nesouhlasí. V tomto případě platí, že kupní smlouva na toto zboží není uzavřena.

NA SLOVENSKO NEPOSÍLÁME Z OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ.

Způsoby platby ČR: dobírkou, bankovním převodem (výhodnější cena než dobírkou, informujte se) hotově, fakturou, protiúčtem. U strojů, které nejsou běžně skladem (pro jejich vysokou cenu, malou obrátkovost atd.), vyžadujeme předem platbu zálohy ve výši cca 30% z ceny.

UPOZORNĚNÍ: OBJEMNÉ ZÁSILKY NAD 30 KG NA PALETÁCH JSOU DOPRAVOVÁNY NA AUTECH S HYDRAULICKÝMI ČELY. PROTO NA UDANOU ADRESU MUSÍ BÝT ZPEVNĚNÁ DOSTATEČNĚ ŠIROKÁ CESTA BEZ ZASAHUJÍCÍCH VĚTVÍ DO VÝŠKY CCA 4 METRY. POKUD BY Z TOHOTO DŮVODU PŘEPRAVCE NEMOHL ZÁSILKU DORUČIT, BUDEME VÁM NUCENI PŘEPRAVU PŘEÚČTOVAT.

CENÍK DOPRAVY A DOBÍRKY může se měnit dle cen přepravců. Správná cenae se objeví u objednávky.

2 kg.............130,-


5 kg.............190,-

 
50 kg............220,-
 
100 kg...........290,-
 
200 kg ...........400,-
 
500kg............ 800,-

 

4. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

 

V případě, že objednané zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Dále viz poslední odstavec obchodních podmínek s názvem DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během prvních šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží, pokud se neprokáže opak.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží v připojeném návodu nebo v záručním listě. V záručním listě může být i delší záruční doba než 24 měsíců. V tomto případě je v záručním listě podmínka, jak postupovat v případě prodloužené záruky. Toto nemusí kupující přijmout, potom jeho nárok na záruku 24 měsíců zůstává zachován.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou; 
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. A u náhradních dílů nenamontování dílu autorizovaným servisem !!!!

 

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití nebo návod na obsluhu a porozumět všem pokynům a prostudovat záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel a je-li zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození (foto) a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Upozornění: Některé náhradní díly, z povahy věci musíme odzkoušet. To nejde nijak než jejich montáž na naše servisní stroje. Protože za jejich správnou funkčnost odpovídáme vám zákazníkům my a ne výrobce. Může se tedy stát, že bude na nich otisk šroubů, podložek a jiné stopy. Pokud tuto skutečnost neakeptujete, ani díly prosím neobjednávejte !! Náhradní díly u kterých je napsáno, že jsou demontovány z nových i starších strojů platí 1 rok záruka při dodržení obchodních podmínek a dle odstavce 2. 

Jelikož nám system neodečítá objednané zboží (děláme to ručně) mohou být již díly, které objednáte vyprodány. O tom vás budeme informovat co nejdříve.

SPECIFIKUM: Pilové řetězy jsou v rolích děláme je na zakázku dle objednání zákazníka na míru. Nelze je proto vracet !!!!

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka, který je spotřebitelem

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. ODSTOUPENÍ JE NUTNO NEJDŘÍVE AVIZOVAT EMAILEM. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží, pokud již není odesláno. Jinak je zákazník povinen zboží převzít a odeslat na vlastní náklady. Tak je to podle zákona. Nepřevzetím není možné objednávku zrušit.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Pokud je posláno odstoupení od smlouvy a zboží se nevrátilo, tak částku vrátíme ihned po obdržení vráceného zboží. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Doporučujeme si určitě zboží pojistit.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;

nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;

není kompletní nebo bylo poškozeno), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. 

Zákazník má možnost se seznámit se zbožím, tak jak je běžné v kamenných obchodech. Např: nelze použít sekačku v trávě, řezat s pilou atd ..(dělat prostě to co zanechá neodstranitelné stopy na stroji) V kamenných obchodech běžně tuto možnost taky zákazník nemá. Jen na předváděcích akcích.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíšeno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor on-line formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Nákup a reklamace dle Obchodního zákoníku

V případě, že na straně kupujícího bude právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která zboží kupuje k provozování své podnikatelské činnosti nebo na IČO, je kupní smlouva uzavřena dle Obchodního zákoníku. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží nebo z poskytnuté záruky, nároky kupujícího a jejich uplatnění se řídí ustanoveními § 422-441 Obchodního zákoníku. Obchodní zákoník neurčuje délku záruky, ta je smluvní. Pokud se oba podnikatelské subjekty na záruce nedomluví, platí odpovědnost za vady jen v čase a místě převzetí, nic víc. Kupující, ale přebírá záruky poskytované dovozci se všemi podmínkami, které si dovozci určí, např. pravidelné prohlídky v určitém čase, zkrácené záruky na 1 rok atd. Čtěte prosím záruční listy. V případě nároku z vad zboží (i nároků z poskytnuté záruky) se rozlišuje, zda je dodáním (prodejem) zboží s vadami porušena smlouva podstatným, nebo nepodstatným způsobem.

7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nezaplatí kupní cenu při dodání zboží na dobírku. V tomto případě má prodávající právo, aby mu kupující nahradil veškeré náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu, a na jeho vrácení zpět prodávajícímu.

Ceny jsou v ceníku a v potvrzení objednávky uváděny včetně. Ledaže je výslovně v ceníku nebo v potvrzení objednávky uvedeno prodávajícím jinak.

V případě, že je v potvrzení objednávky prodávajícím uvedena jiná cena, než je cena uvedená v ceníku, platí cena uvedená prodávajícím v potvrzení objednávky. Kupující je vsak oprávněn sdělit prodávajícímu do 24 hod. od obdržení potvrzení objednávky, že s cenou nesouhlasí. V tomto případě platí, že kupní smlouva na toto zboží není uzavřena. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo objednávku zrušit.

8. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího nebo určeném servisu k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Je-li při záruční opravě v záručním listu určený servis odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u servisu uvedeného v záručním listu. Kupující může požadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen na záručním listě, případně jej sdělí prodávající kupujícímu po telefonu nebo e-mailem. 


Vzor on-line formuláře pro odeslání reklamace je dostupný zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. U neoprávněné reklamace (tj. servis nebo smluvní servis dovozcem určený závadu neuzná) nemá zákazník právo na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.

 

Zboží, které smluvní servisy určené dovozcem uznají za neopravitelné, nebo ho nestihnou opravit do 30 dnů, musí kupující vrátit zpět prodávajícímu. Učinit tak musí co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od oznámení skutečnosti smluvním servisem. Zboží je nutno vrátit prodávajícímu s originálními doklady (faktura, záruční list, opravenka s vyjádřením smluvního servisu, proč nebyla oprava uskutečněna). Prodávající po obdržení zboží vše zkontroluje a vrátí kupujícímu do 10 dnů kupní cenu s náklady na vrácení.

9. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. 

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v podobě uvedené na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží a přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Obrázky v e-shopu jsou pouze orientační. V dalších dodávkách se mohou lišit designem, barvou apod. Technické parametry ovšem zůstávají stejné.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.
Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

Je nutné brát na zřetel, že do našeho obchodního vztahu vstupuje třetí osoba, a sice přepravce (Česká pošta GEIS atd.)! Proto důrazně doporučujeme před podepsáním protokolu pečlivě zkontrolovat karton (obal) před přepravcem a případné poškození obalu zapsat do předávacího protokolu přepravní služby nebo sepsat zápis o škodě ve smyslu poškozený karton“ nebo „převzato s výhradou“! POKUD SI NEJSTE JISTI, TAK ZÁSILKU NEPŘEBÍREJTE!

 

Po odjezdu přepravce prosíme o co nejrychlejší kontrolu stavu a funkčnosti zaslaného výrobku, a to nejpozději do 4 pracovních dnů. Tím dojde k odhalení případných skrytých poškození přepravou (řešíme poměrně často, že krabice spadne přepravci na zem např. naplocho, přičemž krabice zůstane nepoškozená, ale uvnitř je něco rozbité). Přepravci jsou pojištěni, proto s reklamací nebývá žádný problém. Pokud zjistíte poškození výrobku, nelikvidujte prosím obaly ani výplně, ve kterých bylo zboží posláno. Přepravci tyto obaly kontrolují, aby se ujistili, že zboží bylo z naší strany zboží správně zabaleno. Je vhodné si obaly po dobu záruky ponechat, protože v případě záruční opravy, kdy budete muset zboží poslat do servisu, je nejlepší zabalit ho do originálního obalu.

 

11. Řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

Ustanovení čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line): "Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný."

 

 

Obchodní podmínky do 31.12.2013

I. Úvodní ustanovení

1.                               Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.abczahrady.cz/eshop (prodávající), jehoz provozovatelem je společnost V & V Zahradní technika s.r.o. se sídlem Náchod, Vrchlického 248, IČ 27465560, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl. 20531, postovní adresa pro doručování Náchod 1, Vrchlického 248, PSČ 547 01, tel. č. 491 427 593, e-mail: abczahrady@centrum.cz. Podmínky blíze vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.                               Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, ze se seznámil a souhlasí s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.

2.                               Elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Po obdržení objednávky prodávající potvrdí elektronicky její přijetí. Toto potvrzení o přijetí objednávky potvrzuje pouze to, ze objednávka byla doručena a nikoliv vznik kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a to elektronickým potvrzením na e-mailovou adresu, ze které byla objednávka odeslána.

3.                               Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

4.                               Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením.

5.                               Vyplněním registrace nebo objednávky internetového obchodu www.abczahrady.cz kupující dává prodávajícímu tímto souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho objednávkách.

6.                               Jelikož máme kamenný obchod může se stát, že budeme odesílat poslední stroj, který byl vystaven v kamenném obchodě. Proto si vyhrazujeme právo odeslat takový to stroj v náhradním obalu, třeba i částečně složený, což pro vás výhoda. VŽDY TO BUDE, ALE STROJ NOVÝ NEPOUŽÍVANÝ.

7.                               Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Reklamovat lze pokud by dárek v čase předání nebyl funkční.

III. Dodací lhůty,  platby

1.                               Zboží bude expedováno do 1-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, ledaže u zboží, které nebude skladem, prodávající v potvrzení objednávky sdělí kupujícímu lhůtu delší. Tato delší expediční lhůta sdělená prodávajícím v potvrzení objednávky platí jako lhůta sjednaná, ledaže kupující sdělí do 24 hod., že s touto lhůtou nesouhlasí. V tomto případě platí, že kupní smlouva na toto zboží není uzavřena.

2.                               Po mailovém potvrzení, ze vám je vase objednávka odeslána, buďte k dispozici na kontaktním telefonu, aby jste dostali zboží včas ve sjednané lhůtě. Pokud vás dopravce vícekrát nezastihne a zboží bude vráceno zpět k nám, budou vám skutečné náklady na dopravu vyfakturovány.

3.                               Přepravu zajisťuje Česká pošta,GEIS, ledaže se jedná o těžké a objemné zásilky, které zajisťuje sběrná sluzba  ,GEIS. Dodací lhůta na požadované místo určení činí 48 az 72 hod. od vyexpedování zboží, ledaže prodávající v potvrzení objednávky sdělí kupujícímu lhůtu delší. Tato delší dodací lhůta sdělená prodávajícím v potvrzení objednávky platí jako lhůta sjednaná, ledaže kupující sdělí do 24 hod., že s touto lhůtou nesouhlasí. V tomto případě platí, že kupní smlouva na toto zboží není uzavřena.

4.                               Platba dobírkou, bankovním převodem, hotově, fakturou, protiúčet. U strojů, které nejsou bězně skladem ( pro jejich vysokou cenu , malou obrátkovost atd.) vyžadujeme předem platbu zálohy ve výši cca 20% z ceny .

5.                               UPOZORNĚNÍ: OBJEMNÉ ZÁSILKY NAD 30 KG NA PALETÁCH JSOU VOZENY NA AUTECH S HYDRAULICKÝMI ČELY. PROTO NA UDANOU ADRESU MUSÍ BÝT ZPEVNĚNÁ DOSTATEČNĚ ŠIROKÁ CESTA. TAKY BEZ ZASAJUJÍCÍCH VĚTVÍ DO VÝŠKY CCA 4 METRY. POKUD BY Z TOHOTO DŮVODU NEMOHL PŘEPRAVCE ZÁSILKU DORUČIT BUDEME NUCENI VÁM PŘEPRAVU PŘEÚČTOVAT.

IV. Reklamace

1.                               Případné reklamace budou vyřizovány v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.abczahrady.cz a právním řádem platným v ČR.

2.                               "Reklamační řád" internetového obchodu www.abczahrady.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. zde

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

1.                               Kupující má právo podle odstavce podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku v platném znění odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupní cena mu bude vrácena dle zákona do 30 kal. dnů. Zároveň mu budou i s kupní cenou vrácené poplatky, které zaplatil s dodáním výrobku. Výrobek, ale vrací na vlastní náklady. Pokud tak učiní, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání).Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Od smlouvy nelze odstoupit, pokud bylo odesláno potvrzení o jejím zaregistrování v našem eshopu a byla např. již objednána na jeho objednávku přeprava nebo bylo započato na zákazníkovo přání s nějakou službou. ( např. sestavení a zprovoznění stroje, atd...) Storno přepravy bude zákazníkovi přeúčtováno. Storno objednávky zákazníka před jejím odeslání musí být písemné. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 8 občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: za poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 7 dnů od převzetí plnění (např. obstarání zboží neuvedeného v nabídce internetového obchodu, sestavení stroje atd. ) Pokud zboží vykazuje známky používání nebo poškození, z vrácené částky budou odečteny náklady na jejich odstranění. Toto ustanovení zákona se vztahuje pouze na převzaté zboží. Již od nás odeslané zboží nelze odmítnout. Jinak je objednávající povinen uhradit skutečné náklady na dopravu + balné, atd.) Smluvní pokuta za včas nezaplacené náklady činí 0.5 % z fakturované částky denně.

2.                               Storno již uskutečněné objednávky pokud to zboží není skladem a speciálné se na danou objednávku objednává - sankce jedno procento z ceny zboží.

3.                               Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1.                               Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nezaplatí kupní cenu při dodání zboží na dobírku. V tomto případě má prodávající právo, aby mu kupující nahradil veškeré náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu a jeho vrácení zpět prodávajícímu.

2.                               Ceny jsou v ceníku a v potvrzení objednávky uváděny , ledaže je výslovně v ceníku nebo v potvrzení objednávky uvedeno prodávajícím jinak.

3.                               V případě, ze je v potvrzení objednávky prodávajícím uvedena jiná cena než je cena uvedená v ceníku, platí cena uvedená prodávajícím v potvrzení objednávky. Kupující je vsak oprávněn sdělit prodávajícímu do 24 hod. od obdržení potvrzení objednávky, že s cenou nesouhlasí. V tomto případě platí, že kupní smlouva na toto zboží není uzavřen.V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut dalsí postup.

4.                               Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamziku potvrzení objednávky.

5.                               Pokud je cena vyšsí než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku zrušit.

6. UPOZORNĚNÍ: Prodej zboží i náhradních dílů je prováděn i v kamenném obchodě. Proto se může stát, že bude poslední kus prodán a zboží bude na stránkách ještě chvíli skladem, ale snažíme se dostupnost aktualizovat co nejdříve. Nicméně může to v některých případech trvat 1-2 pracovní dny. Pokud se toto stane je zákazník okamžitě infirmovám o nedostupnosti.

VII. Závěrečná ustanovení

1.                               Tyto obchodní podmínky platí v podobě uvedené na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2.                               Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí veskerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakoz i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží a přepravného uvedeného v odst.III/4,5.internetových stránek www.abczahrady.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3.                               V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

4.                               Obrázky v eshopu jsou pouze orientační. Mohou se dle dalsích dodávek lisit , dezingem barvou atd.. Ale technické parametry zůstávají stejné.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014
Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny.

PRODEJ NÁHRADNÍ DÍLŮ.

Náhradní díly

Dotazy k náhradním dílům vyřizujeme pouze v písemné formě. (emailem) telefonem z kapacitních důvodů to nelze. Náhradní díly jsou určeny opravnám těchto strojů. Nákup běžným uživatelům nedoporučujeme. SAMI SI MŮŽETE VYMĚNIT TO CO POPISUJÍ NÁVODY. Např. nože, struny, filtry... Díly jsou určeny servisním technikům neboť je potřeba mít znalosti s přesnou identifikací a nenamontovat nový díl tam, kde jsou ostatní díly natolik opotřebeny a může dojít k rychlému zničení nového dílu. Proto nelze neservisnímu zákazníkovi poskytnout záruku na díly.

Upozornění: Některé náhradní díly, z povahy věci musíme odzkoušet. To nejde nijak než jejich montáž na naše servisní stroje. Protože za jejich správnou funkčnost odpovídáme vám zákazníkům my a ne výrobce. Může se tedy stát, že bude na nich otisk šroubů, podložek a jiné stopy. Pokud tuto skutečnost neak

 

Zahradní technika - ESHOP Zahradní technika - kamenný obchod Zahradní technika - dovoz sněhových fréz do 25km zdarma Zahradní technika - PPL, Radiálka Zahradní technika - autorizovaný servis Zahradní technika - zboží skladem dodáváme do 24 hod Vážení zákazníci naš E-shop je tu pro Vás k dispozici již 7753 dnů a kamenný obchod se servisem o 2 roky déle.

© 2004-2012 www.abczahrady.cz